Пн-Пт: 10:00-17:00
г. Николаев, ул. Соборная 12-б, оф. 2018

Постанови Великої Палати Верховного Суду за лютий 2019 року. Ч. 2

Пропоную вашій увазі цікаві постанови Великої Палати Верховного Суду у цивільних справах за лютий 2019 року. У другій частині добірці коротко наводяться висновки Суду у пеного питання та посилання на повний текст судового рішення.

Інші постанови Великої Палати за 6 лютого 2019 року можна переглянути за тут.

постанови великої палати

Постанова від 13.02.2019 у справі №753/7399/16-ц

Якщо справи про банкрутство боржника порушені господарськими судами до 19 січня 2013 року, то справи у спорах фізичної особи з майновими вимогами до боржника слід розглядати в порядку цивільного судочинства.

Постанова від 13.02.2019 у справі № 461/2659/16-ц

Вимоги про визнання рішення незаконним мають розглядатися в порядку цивільного або господарського судочинства, якщо за результатами реалізації рішення у фізичної чи юридичної особи виникло право цивільне й спірні правовідносини, на яких ґрунтується позов, мають приватноправовий характер.

У такому разі вимога про визнання рішення незаконним може розглядатися як спосіб захисту порушеного цивільного права за статтею 16 Цивільного кодексу України та пред’являтися до суду для розгляду в порядку цивільного або господарського судочинства, якщо фактично підґрунтям і метою пред’явлення позовної вимоги про визнання рішення незаконним є оспорювання цивільного речового права особи (наприклад, права власності на землю), що виникло в результаті та після реалізації рішення суб’єкта владних повноважень.
Якщо ж особа звертається до відповідних органів із заявами для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за результатами розгляду яких ці органи приймають відповідні рішення, і оскаржує саме порушення порядку (процедури) розгляду заяви (клопотання), то в цих правовідносинах позивач реалізує право на звернення до уповноваженого органу, а відповідач реалізує свої контрольні функції у сфері управління діяльністю, що підпадає під юрисдикцію адміністративного суду.

Розгляду адміністративними судами підлягають спори, що мають в основі публічно-правовий характер, тобто випливають із владно-розпорядчих функцій або виконавчо-розпорядчої діяльності публічних органів. Якщо в результаті прийняття рішення особа набуває речового права на земельну ділянку, то спір стосується приватноправових відносин і підлягає розгляду в порядку цивільного чи господарського судочинства залежно від суб’єктного складу сторін спору.

Постанова від 13.02.2019 у справі № 199/9550/15-ц

Дії Державної казначейської служби України, його територіальних органів як органу, що здійснює виконання рішень судів про стягнення коштів з державних органів, підлягають оскарженню у позовному провадженні в порядку адміністративного судочинства, оскільки іншого порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких органів не передбачено.

Зазначений порядок є універсальним і відповідає вимогам ефективного захисту сторін виконавчого провадження у разі вчинення виконавчих дій іншими органами та установами, а не державними чи приватними виконавцями.

Постанова від 13.02.2019 у справі № 752/20801/17

Спір стосовно виплати компенсації та допомоги, передбаченої статтею 48 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», яку виплачують органи державної влади у встановленому Законом порядку, є публічно-правовим, виник з публічно-правових відносин, за участю органу державної влади як суб’єкта владних повноважень, тому повинен розглядатися у порядку адміністративного судочинства.
Спір про відшкодування шкоди, передбаченої статтею 48 цього ж закону, є публічно-правовим, оскільки виник з публічно-правових відносин, за участю органу державної влади як суб’єкта владних повноважень, предметом якого є соціальні виплати, тому повинен розглядатися у порядку адміністративного судочинства з огляду на вказані вище мотиви.

Постанова від 13.02.2019 у справі № 636/93/14-ц

Спір підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства як такий, що пов’язаний з питаннями реалізації правового статусу особи, яка перебуває на посаді публічної служби, від моменту її прийняття на посаду і до звільнення з публічної служби, зокрема, й питаннями відповідальності за рішення, дії чи бездіяльність на відповідній посаді, що призвели до завдання шкоди/збитків, навіть якщо притягнення її до відповідальності шляхом подання відповідного позову про стягнення такої шкоди/збитків відбувається після її звільнення з державної служби.

Постанова від 13.02.2019 у справі № 320/5877/17

Виникнення права власності на жилий будинок, будівлю, споруду не є підставою для виникнення права оренди земельної ділянки, на якій вони розміщені і яка не була відведена в оренду попередньому власнику. Право оренди земельної ділянки виникає на підставі відповідного договору з моменту державної реєстрації цього права. Проте, враховуючи приписи частини другої статті 120 ЗК України, не є правопорушенням відсутність у власника жилого будинку, будівлі, споруди зареєстрованого права оренди на земельну ділянку, яка має іншого власника і на якій ці будинок, будівля, споруда розташовані.

До моменту оформлення власником об’єктів нерухомості права оренди земельних ділянок, на яких ці об’єкти розташовані, відносини з фактичного користування земельними ділянками без укладених договорів їх оренди та недоотримання їхнім власником доходів у вигляді орендної плати є за своїм змістом кондикційними.
Фактичний користувач земельних ділянок, який без достатньої правової підстави за рахунок власника цих ділянок зберіг у себе кошти, які мав заплатити за користування ділянками, зобов’язаний повернути ці кошти власнику земельних ділянок на підставі частини першої статті 1212 ЦК України.

Постанова від 13.02.2019 у справі № 363/3975/16-ц

Спірні правовідносини виникли між учасниками справи у зв’язку з невиконанням договірних зобов’язань і реалізацією прав іпотекодержателя на предмет іпотеки — житловий будинок та земельну ділянку позивача, а отже, існує спір про право, що виключає можливість розгляду цієї справи за правилами адміністративного судочинства.

Спір у цій справі не пов’язаний із захистом прав, свобод чи інтересів позивача у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єкта владних повноважень, а стосується захисту його приватного інтересу, оскільки спір щодо реєстраційних дій, вчинених на підставі укладеного договору, стосується спору про право цивільне, в межах якого можуть бути вирішені й питання, пов’язані з реєстрацією прав власності на будинок і земельну ділянку.

Постанова від 13.02.2019 у справі № 756/10182/16-ц

Спір, що випливає з договору купівлі-продажу частки у статуному капіталі ТОВ, стороною якого є фізична особа, підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.

Постанови Великої Палати взяті з ЄДРСР

Оставить коментарий

Контакты
г. Николаев, ул. Соборная 12-б, оф. 218
Пн-Пт: 10:00-17:00
На карте
Контакты
г. Николаев, ул. Соборная 12-б, оф. 218
Пн-Пт: 10:00-17:00
На карте
Андрей Гайдаржий 2022. All Rights Reserved.
Андрей Гайдаржий 2022. All Rights Reserved.